Posts Tagged travelogue

Kambala – The Buffalo festival

There is always a desire in me to reach the core areas of countries. Exploring particular places of the countries where the culture, the struggle and the living is harsh, truthful and courageous. As I was sitting in my balcony and sipping some evening chai, I was zooming in and out of the Google maps,… Read More

एका “पॅसेंजर” चा प्रवास…

झुक झुक झुक झुक अगीन-गाडी, धुरांच्या रेषा हवेत काढी, पळती झाडे पाहूया… मामाच्या गावाला जाऊया… लहानपणी आपण सर्वांनीच ही कविता ऐकली आहे, गायली आहे अणि अनुभवलीसुद्धा आहे. रेल्वेची क्रेझ कोणाला नसते? लहानपणात भोंगा वाजवत येणारी, धुरांचे ढग हवेत सोडणारी रेल्वे बघण्याचे वेड असते तर मोठेपणीसुद्धा रेल्वेमध्ये बसायला एक वेगळीच मजा येते. नुकताच माझा रेल्वे प्रवासाचा… Read More